Repertoire voor zangseizoen 2020/2021

In deze corona tijd gaan we werken aan twee stukken: de Matthäus Passion van Bach, we denken aan een “Matthäus light” uitvoering. Daarnaast werken we aan de mis in G dur van Schubert die we ook in 2021 hopen te kunnen uitvoeren. Muziekboeken worden meestal centraal ingekocht, maar door de leden zelf betaald. Voor gasten/nieuwkomers zijn altijd een paar leenpartituren aanwezig. Indien nodig worden door de dirigent Oefen-CD's gemaakt die tegen betaling worden uitgereikt. Een aantal bekende werken is ook via internet in te studeren. U kunt oefenpartijen vinden op www.koorpartijen.nl . Zie ook Ledenpagina.
Enkhuizen
Oratoriumkoor Stem en Snaren
Ons koor repeteert wekelijks op woensdagavond in de Zuiderkerk in Enkhuizen onder leiding van Marcel Joosen en Alexander Koeznetsov. Aanvang 20:00 uur, einde 22:00 uur. U bent van harte welkom om eens sfeer te komen proeven Contact: Info@stemensnaren.nl
Repetities

De wekelijkse repetitie

In verband met het verscherpte coronabeleid m.i.v. 7 oktober tot nader bericht: Repetities per stemgroep Maximaal 30 personen Van 20.00u tot 21.30u, geen pauze Intekenen per repetitieavond via informatie@stemensnaren.nl Mondkapje bij binnenkomst verplicht De repetities worden tot nader bericht gehouden in de Zuiderkerk in Enkhuizen. Belangrijke practische zaken: De Zuiderkerk gaan we binnen via de deur bij de fietsenstalling. Inloop is vanaf 19:45 uur en zal gefaseerd plaatsvinden, zoals we dat op 1 juli deden. Bij de ingang staat desinfecterende hand-gel. Uw stoel wordt u aangewezen en is afhankelijk van tijd van binnenkomst. De sopranen zullen het eerst naar binnengaan, vervolgens de alten en als laatsten de bassen en tenoren. Bij regen kan natuurlijk iedereen naar binnen, met 1,5 m ertussen, maar u zult in de kerk op afstand van elkaar wachten totdat u uw stoel toegewezen krijgt. We hopen dat we het allemaal enigszins soepel kunnen laten verlopen… (De tweede repetitite zal het vast al makkelijker gaan.) Uw jas hangt over uw stoel. Het is de bedoeling dat u blijft zitten tot de pauze, dus er wordt niet rondgelopen. Om ieders veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, zullen een bestuurslid en een koorlid als toezichthouder fungeren en u helpen herinneren aan de 1,5 meter richtlijn, mocht dat nodig zijn. Als het pauze is, staan we per rij op om koffie/thee te halen. Welke rij aan de beurt is, wordt aangegeven. Er worden kartonnen bekertjes gebruikt. De wc mag alleen bij hoge nood worden gebruikt. U wordt geacht de wc na gebruik te desinfecteren met de desinfectiespray die erbij staat. Bij symptonen die kunnen wijzen op corona, blijft u natuurlijk thuis. Verder gelden alle bekende RIVM richtlijnen. De stoelen zetten we net als in de Nutszaal zelf klaar. Mocht u daarbij willen helpen, dan kunt u zich opgeven bij xx. Alvast hartelijk bedankt! Mocht Marcel verkoudheidsklachten hebben, dan gaat de repetitie natuurlijk niet door. We sturen in dat geval een mail naar alle koorleden. Het is daarom belangrijk uw mail te checken vlak voor u naar de repetitie vertrekt, zodat u niet voor niets komt. Wilt u zich s.v.p. afmelden wanneer u niet naar de repetitie komt? Stuur dan een bericht naar info@stemensnaren.nl. Het is heel prettig om enig idee te hebben op hoeveel koorleden we kunnen rekenen, met het oog op het plaatsen van de stoelen en het zetten van koffie en thee. De muzikale leiding van het koor is in handen van Marcel Joosen (dirigent) en Alexander Koeznetsov (repetitor en begeleiding) De repetities beginnen om 20.00 uur. Om 22.00 uur sluit Marcel de repetitie af. Om 21.00 is er een korte pauze waarvoor koffiediensten worden ingeroosterd. In de basisschoolvakanties is er geen repetitie.