Oratoriumvereniging Stem en Snaren in Enkhuizen

1883 Oprichting in de Peperstraat

Op 13 februari 1883 wordt in een lokaal van de Gereformeerde Kerk in Enkhuizen de Christelijke Zangvereniging “Stem en Snaren” opgericht. Het initiatief komt voort uit de Christelijke Jongelingsvereniging. Of er ook meisjes op het koor mogen worden toegelaten wordt overgelaten aan de nog te vragen dirigent. Dat wordt de heer A. Verhorst, onderwijzer van de Vrije Protestantse Schoolvereniging. De naam wordt gekozen uit de toenmalige berijming van Psalm 43: ‘Dan zal ik juichend Stem en Snaren tot roem van Zijne goedheid paren…’ Er wordt gestart met 35 leden, die een contributie van 5 cent per repetitie betalen. Op 31 januari 1884 wordt een eerste uitvoering gegeven. Het entreegeld is 25 cent. Het aantal leden groeit – in 1885 zijn er al 64 – maar er is een grote wisseling van dirigenten; in een tijdsbestek van 5 jaar zijn dat er maar liefst 5.

Ledenpagina