Oratoriumvereniging Stem en Snaren in Enkhuizen

1890 Discussies tussen dames en heren

Tijdens de jaarvergadering van 1890 wordt er hevig gediscussieerd over het roken op de repetities. Enkele heetgebakerde dames (dames waren er dus toch) doen het voorstel om het roken tijdens de repetities en ook in de pauze te verbieden. Het voorstel wordt evenwel met een grote meerderheid van stemmen verworpen. Een jaar later beginnen de dames er weer over en die keer krijgen ze hun zin: tijdens het zingen en in de pauze zal niet meer worden gerookt.Maar daartegenover komt het verbod te staan voor de dames om tijdens de repetities niet mogen spreken (!). Wanneer ze dat wel doen en het verbod in feite overtreden, dan hebben de heren het recht om te roken. Deze geschiedenis wordt enkele heren kennelijk te gortig. Zij stellen voor de damesleden het stemrecht te ontnemen, maar dat gaat het merendeel van de leden toch te ver; het voorstel wordt verworpen. Na zo’n jaarvergadering doet men samenspraken en worden luimige en ernstige voordrachten gedaan. Dikwijls is het zo gezellig, dat het feest tot in de kleine uurtjes duurt. In latere jaren worden er aparte jaarfeesten gehouden. Zo lang de vereniging goed bij kas is levert dat financieel gezien geen problemen op, maar als dat verandert wordt voorgesteld dat de leden de kosten van het jaarfeest zelf betalen. Hiervoor is het enthousiasme niet groot. Toch wordt getracht de jaarfeesten in stand te houden, maar in latere jaren komt hiervoor een jaarlijks uitstapje, bijvoorbeeld naar Bergen, of een bezoek aan concerten in Amsterdam, in de plaats.

Ledenpagina