Oratoriumvereniging Stem en Snaren in Enkhuizen

1933 De Matthäus Passion

Dat Stem en Snaren een vereniging is met een rijke historie wordt onder meer bewezen door het feit dat op 20 april 1933 voor het eerst in Noord-Holland boven het IJ door Stem en Snaren een integrale uitvoering wordt gegeven van de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach. Voor Crevecoeur is dit een bekroning op zijn werk en Stem en Snaren geeft bij haar 50-jarig bestaan heel duidelijk aan in staat te zijn een dergelijk groot werk ten gehore te brengen. De uitvoering vindt plaats in de Westerkerk en een scribent meent dat er wel tweeduizend toehoorders zijn. Het wordt niet alleen als een plaatselijk gebeuren opgevat, maar ook regionaal als een evenement van belang ervaren. In die jaren heeft Stem en Snaren een eigen zangschool. Het bestuur vindt het prettig als er aan jongelui, die in de toekomst graag lid van het koor willen worden, les in muziek wordt gegeven. De zangschool, bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar – als ze 18 jaar zijn mogen ze op het koor – staat de eerste jaren onder leiding van de heer Crevecoeur en later neemt meester W. Zwaan die over.

Ledenpagina