Oratoriumvereniging Stem en Snaren in Enkhuizen

1973 Weer op sterkte

Halen we de 100? Die vraag dringt zich een aantal jaren later opnieuw op als er nog slechts 41 leden zijn.Er wordt een ledenwerfactie ondernomen en de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach wordt op het programma gezet en dat heeft resultaat. Het ledental groeit en er kan weer een voltallig bestuur worden gevormd. Sinds 1981 wordt de Matthäus Passion van Bach om de vijf jaar uitgevoerd.

Ledenpagina