Wilt u ons steunen? ‘Goed zingen is eene kunst, en goed te hooren zingen is een genot’, schreef een recensent van de Enkhuizer Courant 1889 na het bijwonen van een concert van Stem en Snaren. Sinds 1883 voorzien generaties zangers en zangeressen uit de regio samen met professionele musici in de behoefte aan een podium voor klassieke muziek in de regio. De ledencontributie en verkoop van concertkaarten vormt de financiële basis van het koor. De gemeente Enkhuizen ondersteunt de activiteiten van het koor met een welkome jaarlijkse subsidie. Daarnaast werven bestuur en koorleden extra fondsen en zijn er verschillende ledeninitiatieven. We doen er alles aan de prijzen van de toegangskaarten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten van deze mooie muziek, maar de inkomsten uit kaartverkoop zijn helaas niet altijd toereikend om de begrotingen van grote concerten volledig te dekken. Waardeert u de inspanningen van dirigent en koor om oratoria in Enkhuizen ten gehore te blijven brengen? We zien u graag bij een van onze volgende concerten. Wilt u ons extra ondersteunen, dan kan dat in de vorm van een gift. Wij stellen iedere ondersteuning op prijs. Een administratie van gulle gevers houden wij niet bij: u wordt dus niet als potentiële donateur voor volgende concerten of andere kooractiviteiten via e-mail of social media benaderd. Het bankrekeningnummer van Stem en Snaren is: Rabobank: NL30 RABO 0117 2755 22. Bedrijfsarrangement (nader af te spreken) Heeft u een bedrijf en wilt u met uw personeel of zakelijke partners een van onze concerten bezoeken en ons koor financieel ondersteunen? Neem dan contact op met de voorzitter om de mogelijkheden te bespreken (Jelly Vriend, tel.nr. 06 - 20 99 82 26). We danken u voor uw interesse in ons koor en verwelkomen u graag bij een van onze concerten.