Wilt u ons steunen? koop een toegangskaart en/of doe een gift ‘Goed zingen is eene kunst, en goed te hooren zingen is een genot’, schreef een recensent van de Enkhuizer Courant 1889 na het bijwonen van een concert van Stem en Snaren. Sinds 1883 voorzien generaties zangers en zangeressen samen met professionele musici in de behoefte aan een podium voor klassieke muziek in de regio. De ledencontributie en verkoop van concertkaarten vormt de financiële basis van het koor. De gemeente Enkhuizen ondersteunt de activiteiten van het koor met een welkome jaarlijkse subsidie. Daarnaast werven bestuur en koorleden extra fondsen en zijn er verschillende ledeninitiatieven. De inkomsten hieruit zijn helaas niet altijd toereikend om de begrotingen van grote concerten volledig te dekken. We doen er alles aan de prijzen van de toegangskaarten zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk mensen mee te laten genieten deze mooie muziek. Kunt u wat extra’s missen? Dan zijn wij u voor uw gift zeer erkentelijk. Op het online bestelformulier bieden we verschillende opties: losse kaarten, indien gewenst in combinatie met een gift of een losse gift. Het bankverkeer via ons online bestelformulier loopt via Targetpay, dat internetbankieren biedt binnen de vertrouwde omgeving van uw bank. Toegangskaarten zijn altijd gekoppeld aan het op het bestelformulier vermelde concert. Giften zijn het hele jaar door welkom, via het online formulier ‘gift’ of via het bankrekeningnummer van Stem en Snaren: Rabobank: NL30 RABO 0117 2755 22. Een op het bestelformulier niet genoemde optie is het bedrijfsarrangement. Bedrijfsarrangement (nader af te spreken) Heeft u een bedrijf en wilt u met uw personeel of zakelijke partners een van onze concerten bezoeken en ons koor financieel ondersteunen? Neem dan contact op met de voorzitter om de mogelijkheden te bespreken (Jelly Vriend, tel.nr. 06 - 20 99 82 26). Voor welke mogelijkheid u ook kiest, we danken u voor uw interesse in ons koor en verwelkomen u graag bij een van onze concerten.
Kaart(en) en/of gift